Interview

Interview met Ondernemers in Bedrijf

Gerrit Jan gelooft in maakbare gedachten.

Sterker nog, hij leert anderen om hun gedachten van angst en onzekerheid, om te zetten naar Zelfvertrouwen met een grote Z...

Gerrit Jan praat over de 40Hz frequentie, relativeren en loslaten.....

Wat is 40Hz?

40Hz is een frequentie waarmee de hersenen signalen uitzenden naar het lichaam. 40Hz is ook de lage frequentie van de muziek die je voelt, maar nauwelijks hoort. Voordat ik aan de slag ging als consultant en coach, was ik o.a. producer in de muziek. Als yup heb ik bijgedragen aan het professionaliseren van de Nederlandse studio's en muziekindustrie. Dan gaat het om talent en niet om de macht van de platen maatschappij. Talent moet je koesteren, de platen maatschappij is de distributiepartij. Na het werk in de muziek, heb ik consultancy en psychologie gestudeerd. Daar kwam ik deze 40Hz frequentie weer tegen en die begon ik als metafoor te gebruiken.

Wat drijft jou?

Ik ben gepassioneerd om mensen te loodsen naar succes. Tegenwoordig is management uit en leiderschap in. Ik begeleid en coach mensen naar succes. Mensen helpen rechtop te lopen in een moeilijke situatie. Ook bij gezondheid kan dat zo werken. Ik geloof dat het lichaam reageert op de kracht van de geest. Ik ben niet tegen medicijnen of zo, dat gaat te ver. Maar ik geloof wel dat medicijnen beter werken als de patiënt echt wil genezen. Heel veel gedachten zijn leerbaar. Je kan leren schakelen en je gedachten vervolgens omkeren. Dat heeft ook te maken met het loslaten van oude gewoontes. Als mensen dat leren, dat begeleid ik één op één, dan streef ik ernaar managers na te laten denken als leiders en over hoe het dan wel zit. Het helpt om oude patronen te leren relativeren. Dat doe ik door middel van een zekere vorm van cynisme. Geen bitterheid, daar pas ik wel voor op. Het kost tijd, soms wel twee-drie volle dagen, voor wortel wordt geschoten en men begrijpt in welke bestaande structuren je vast zit, welke handremmen aanstaan en welke handicaps of beschadigingen je beperken. Vanaf dat punt kunnen we gaan bouwen aan hoe mensen zelf willen denken. Als iets authentiek is, respecteer ik dat en mag dat er zeker blijven. Ik ben zeker niet tegen geloof, maar heb wel moeite met religie misbruik.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Ik benader mensen in tweede instantie op een technische manier. In eerste instantie vanuit de praktijk. Met veel voorbeelden uit het leven, waarin het gaat om wat er gebeurd is. Veel mensen hebben last van de crisis, en terecht er is veel gebeurd en er gaat nog veel meer gebeuren. Als je je gedachten daarover kan veranderen, verandert je houding ook. Het is van belang dat je leert denken in hoe je wilt denken. Je bent zelf de hoofdpersoon in je situatie. Wanneer jij kans ziet om niet te piekeren, maar gaat voor dankbaarheid en positiviteit, dan benader je jezelf en je omgeving ook op een heel andere manier. Als eindproduct pretendeer en na intakegesprek garandeer ik versterkt zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen in de authentieke zin van het woord, waarbij je ook meer zelfvertrouwen hebt als je er slecht voor staat. Daarmee zou je in feite minder afhankelijk moeten zijn van de omgevingssignalen. Ik geloof dat je kunt leren om baas in eigen hoofd te zijn. Je ziet het nu zoveel door de crisis: mensen zijn bang, boos of moe. Maar dat beslis je zelf. Je kunt het ook omzetten in iets anders. Als je het om kan schakelen dan ontstaan er kansen en mogelijkheden. Positief denken, daar is juist in deze tijd heel veel behoefte aan en voedt de creativiteit voor kansen en oplossingen.

Waar ga je voor?

Ik wil mensen boeien. Dat tijdens een lezing een deel van de zaal knikt: 'Yes, dat klopt, daar kan ik iets mee'. en een ander deel denkt: 'o god, wat een zwever.' Maar dat is het nu net: het is niet zweverig, het is rationele psychologie, het is wetenschap. Ik werk vanuit de gedachte dat als de kans bestaat dat het zelfs maar een klein beetje waar is, het de moeite is om er zorgvuldig mee om te gaan. Ik help mensen om daar meer invloed op te hebben en oude reflexen af te leren.

Wat heb je zelf losgelaten?

In mijn jongere jaren heb ik dogmatische vormen van kerkelijkheid en gezag losgelaten, zonder ongelovig of alleen maar recalcitrant te worden. Daarnaast rookte ik in een bepaalde periode van mijn leven waanzinnig veel. Toen was ik al terecht gekomen in deze nieuwe denkpatronen. Ik wilde stoppen, maar ik dacht: ik ben verslaafd. Als je denkt dat je verslaafd bent, dan ben je dat ook. Ik rookte vaak 3 pakjes ultralight per dag. Tot een moment dat ik ziek werd en nog steeds stug door rookte. Toen dacht ik: nu is het genoeg geweest, verder kan ik niet afzakken... Ik heb afscheid genomen van de gewoonte om te zeggen dat ik verslaafd was en ben dankbaar gaan genieten van het bevrijd zijn. Het is voor een groot deel beheersbaar. Je kunt oprecht blij zijn dat je het te baas bent geworden. Iets was mij de baas en dat beviel me niet. Dat kun je ook doortrekken naar werksituaties. Ik heb altijd onbewust gewerkt voor succes. Zo pak ik het nu ook aan. Het model wat ik lanceer is deels Amerikaans en deels door mijzelf ontwikkeld: Anders Kijken, Anders Denken, Anders Doen is per saldo Anders Zijn. Dat is mijn product. Met als resultaat: de grote Z van vergroot Zelfvertrouwen.

Wat is je droom?

Dat ik in goede gezondheid een "InSyncwiththeFuture" bijdrage kan leveren aan deze transitiefase, de extreem snel veranderende maatschappij en aan het welzijn van de mensen daarin. Ik wil niet perse oud worden en zeker niet sukkelig en te afhankelijk. Ik geloof kritisch in de stroming voor een voltooid leven, liever dan dat ik een last zal zijn voor de samenleving. Ik hoop dat ik 'n deel van de verandering mee mag maken en er positief aan bij mag dragen. Dat vind ik geweldig! Dat zie ik ook bij veel pioniers, het rebelse van niet-traditioneel zijn. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. De maatschappij verandert, dat boeit me, want het is onomkeerbaar. Denk o.a. aan Social Media. Ik zeg niet dat alles beter wordt, maar het is onomkeerbaar. Die ontwikkelingen neem ik mee voor de cliënten die ik adviseer/coach. Je moet creatief durven zijn in deze tijd. Je kunt wel zeggen: 'die banken hebben alles kapot gemaakt', maar dat lost niets op. Samen denken en werken aan oplossingen.