EmoTech®

EmoTech® meet de ‘hartslag’ van de organisatie.

EmoTech® analyseert en visualiseert 8️⃣ krachtvelden die de effectiviteit sturen.

Motivatie / Communicatie / Flexibiliteit / Zorgvuldigheid / Teamgeest / Betrokkenheid / Inzet / Klantgerichtheid

☑️ Hoe weet je òf de organisatiecultuur effectief is ?

☑️ De organisatiecultuur lijkt ongrijpbaar maar is wel degelijk te meten.

☑️ Uitkomsten en plan van aanpak worden in duidelijke grafieken / rapporten gepresenteerd en toegelicht.

☑️ De uitkomst biedt een agenda voor dialoog en commitment om gezamenlijk tot een effectieve organisatiecultuur te komen.

☑️ De positieve cultuur vermindert ziekteverzuim, verhoogt productiviteit en vergroot het draagvlak voor veranderingen.

© 40Hz-InSyncwiththeFuture 2022