Verslaving over-Winnen (2)

Of je nu denkt dat je iets wel òf niet kan, je krijgt altijd gelijk, zeker bij het over-Winnen van verslaving.
Investeer energie alleen in wat je wilt bereiken, niet in wat je wilt vermijden.


Verkeer je in een gemoedstoestand waarin je afhankelijk bent geworden van een gewoonte? Lijkt deze gewoonte moeilijk te doorbreken?
Is je gedrag daardoor voornamelijk gericht op het belonen van deze gewoonte, ten koste van sociaal wenselijk gedrag?

Wil je jouw verslaving loslaten dan kunnen er ernstige, schijnbaar onhoudbare ontwenningsverschijnselen, die je vijand
 worden en de leiding nemen, optreden.
Farmaceutische hulpmiddelen lijken incidenteel wel wat soelaas te bieden, maar passen slechts in de categorie symptoom bestrijding. 


Het Mind-reSet® programma heeft meerdere cliënten de weg gewezen èn de kracht gegeven om hun afhankelijkheid te vervangen door onafhankelijk gedrag.
Het gevoel om te over-Winnen, dus weer baas in eigen hoofd te kunnen zijn, geeft direct een euforische beleving die vele malen bevredigender voelt dan de negatieve spiraal van de ongewenste situatie. 

Het traject is intensief en confronterend en kan in de privé sfeer gepland worden.
Wanneer je echt kiest voor deze benadering stuur dan een kort bericht over je probleem en je verwachtingspatroon....  

Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

De verrassende werkelijkheid over verslaving.
Of je wilt stoppen of niet blijft altijd jouw eigen keuze. 
Er zijn meer mensen die hun verslaving wèl beëindigen, dan er mee doorgaan. 
Bovendien doen zij dat op eigen kracht. 
Jij slaagt er in je gewoonte te doorbreken wanneer je onderkent dat je verslaving andere belangrijke behoeften verstoort en je het zelfvertrouwen ontwikkelt dat je kan veranderen.
Gepaste hulp Mind-reSet® zal je helpen je gevoel van overwinning naar “onafhankelijkheid” te versterken

Doemdenken en realiteit 
Verandering is natuurlijk, alles en iedereen verandert voortdurend. 
Om de een of andere reden sluiten we binnen de realiteit van verandering verslaving uit.

In zowel de volkse opvatting als in mindere mate het wetenschappelijke model wordt verslaving gezien als een gedragspatroon waaraan niet valt te ontsnappen.

Het woord verslaafde legt je een identiteit op die geen andere mogelijkheid open laat. Het voedt de veronderstelling dat je niet kunt, of zult veranderen. 
Dit doemdenken stemt echter niet met de feiten overeen. Meer mensen overwinnen hun verslaving wèl dan nìet. 
Een overgrote meerderheid doet het zonder zware therapie of medicatie. 
Stoppen vereist misschien soms meerdere pogingen maar uiteindelijk slagen ze erin de afhankelijkheid van zich af te schudden. 

Mind-reSet®
De meest effectieve benadering vind ik zelfvertrouwen coaching. 
Als coach laat ik je nadenken over je afhankelijkheid in termen van je eigen normen en waarden. 
Wanneer je je verzet, vel ik géén oordeel, maar verkennen we samen jouw tweeslachtigheid over 
de gewenste verandering, zodat jij je eigen conclusies kan trekken.

Neem het initiatief voor een oriëntatie afspraak.
Je kan 24/7 contact opnemen.