Mediator

We zien de dingen niet zoals ze zijn, 
we zien de d
ingen zoals wij zijn!
Investeer, juist bij een conflict,  je energie alleen in wat je wilt bereiken, niet in wat je wilt vermijden.


Bij een Mediator verwacht je een professionele conflict bemiddelaar:
een neutrale derde partij, die gesprekken faciliteert tussen de conflictpartijen en géén inhoudelijke sturing geeft.
Samen werken aan een win-win situatie.
Waar mensen samenleven en/of samenwerken ontstaan meningsverschillen, die kunnen leiden tot conflictsituaties. 

Een procedure voor de rechter is dan een optie maar in een aantal gevallen niet de beste, 
want na een procedure is de verhouding tussen de conflictpartijen doorgaans beschadigd. 
De een waant zich winnaar, de ander voelt zich verliezer waarna de relatie, zowel privé als zakelijk, niet meer werkt. Het mediation-gesprek wordt  juridisch gestuurd door een mediation-overeenkomst. 
In deze overeenkomst, gesloten door partijen én de mediator, worden de volgende zaken geregeld: spelregels | vertrouwelijkheid | verdeling kosten | aard van het conflict mandaten | rol derden (advocaten, adviseurs). 
Het uitgangspunt is te komen tot een win-win situatie.

Neem het initiatief voor
 een privé afspraak.
Je kan 24/7 contact opnemen.