EmoTech® omschrijving

We zien de dingen niet zoals ze zijn, 
we zien de d
ingen zoals wij zijn!

Investeer energie alleen in wat je wilt bereiken, niet in wat je wilt vermijden.


Daar zetten wij de formule EmoTech® voor in. 
Effectiviteit wordt ook wel uitgedrukt middels de volgende wetmatigheid: 
Effectiviteit = Inhoud x Acceptatie (E = I x A).
Wij analyseren en visualiseren 8 krachtvelden die de effectiviteit van de organisatie sturen.De Effectiviteit wordt getoetst op:
- Motivatie
- Communicatie
- Flexibiliteit
- Zorgvuldigheid
- Teamgeest
- Betrokkenheid 
- Inzet
- Klantgerichtheid

De uitkomsten en het plan van aanpak worden in duidelijke grafieken/rapporten gepresenteerd en toegelicht.
Een transparante agenda voor dialoog en commitment voor verandering.
Vele grote en kleinere organisatie gingen je voor.

Wikipedia: Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie, de ‘sociale lijm’ die de mensen aan elkaar en de organisatie bindt. 
De organisatiecultuur bepaalt dan ook hoe formeel een organisatie is, hoe de omgangsvormen zijn, wat de kledingcode is, maar ook hoe de hiërarchische verhoudingen zijn. En dat kan heel afwijkend zijn, denk alleen maar aan het verschil tussen werken bij een bank of in een verpleeghuis.
Een goede cultuur draagt bij aan het succes van een organisatie.


Maar hoe weet je of de organisatiecultuur positief is?
De EmoTech® effectiviteitsscan meet de ‘hartslag’ van de organisatie.
De uitkomst van de scan biedt een agenda voor dialoog en genereert commitment om gezamenlijk tot een betere organisatiecultuur te komen.

Onderzoek wijst uit dat 70 % van de allianties mislukt door een slechte match van de organisatieculturen, maar ook dat 24 % van de medewerkers vertrekt omdat ze zich niet thuis voelen in de organisatie. Biedt een werkgever geen uitdagingen meer dan stijgt dit percentage zelfs naar 45%.
Een positieve cultuur vermindert het ziekteverzuim, verhoogt de loyaliteit, verhoogt de productiviteit en vergroot het draagvlak voor veranderingen. Hoewel organisatiecultuur ongrijpbaar lijkt is het wel degelijk te meten.
Wat doet EmoTech® ...?
Het visualiseert abstracte zaken en biedt vervolgens praktische handvatten.
Geen lijvige bureaulade rapporten, waar niemand meer wat mee doet.


U krijgt inzicht in het verschil in denken, doen èn laten tussen de leidinggevenden en de medewerkers. 
Wat zijn de belevingsverschillen per afdeling? 
Wat is de effectiviteit van de gezamenlijke inspanning.
De relatie tussen de verschillende werk- en managementniveaus wordt per afdeling gevisualiseerd.
De scan maakt het onbespreekbare bespreekbaar en is begrijpelijk voor iedereen.
Op basis van de scan wordt samen met een specialist een prioriteitenlijst gemaakt voor verbeteringen per afdeling.
Zowel het management als de medewerkers worden hierbij betrokken.
De prioriteitenlijst vormt een transparante agenda voor dialoog, hierdoor ontstaat commitment en wordt weerstand voorkomen. 

Graag informeren wij je over de resultaten....(referenties)

Neem het initiatief voor een oriëntatie afspraak.
Je kan 24/7 contact opnemen.