EmoTech®

We zien de dingen niet zoals ze zijn, 
we zien de d
ingen zoals wij zijn!

Investeer energie alleen in wat je wilt bereiken, niet in wat je wilt vermijden.


Daar zetten wij de formule EmoTech® voor in. 
Effectiviteit wordt ook wel uitgedrukt middels de volgende wetmatigheid: 
Effectiviteit = Inhoud x Acceptatie (E = I x A).
Wij analyseren en visualiseren 8 krachtvelden die de effectiviteit van de organisatie sturen.De Effectiviteit wordt getoetst op: 
- Motivatie
- Communicatie
- Flexibiliteit
- Zorgvuldigheid
- Teamgeest
- Betrokkenheid 
- Inzet
- Klantgerichtheid

De uitkomsten en het plan van aanpak worden in duidelijke grafieken/rapporten gepresenteerd en toegelicht.
Een transparante agenda voor dialoog en commitment voor verandering.
Vele grote en kleinere organisatie gingen je voor. 

Neem het initiatief voor een oriëntatie afspraak.
Je kan 24/7 contact opnemen.

lees meer