Visie & Werkwijze

TRANSITIEFASE: deze 50 jaar verandert er meer dan er in de afgelopen 50 decennia veranderd is.

Ik help je met nuchtere deskundigheid en praktijkervaring jouw droom te realiseren.
  • Missie: nr. ēēn personal coach | mentor | inspirator zijn als het gaat om je talent, toekomst en welzijn.
  • Visie: kijken | denken | doen in kansen i.p.v. de aangeleerde "Ja-Maar" on-mogelijkheden.
  • Trefwoorden: discreet | achter de schermen | empathie | attitude | moed | ont-moeten  | daadkracht.
  • Locaties: jij bepaalt zèlf de locatie, in de praktijk bij voorkeur extern.
  • Focus op: zelf-vertrouwen | duurzaam | leiderschap skills | persoonlijke groei bore-out | burn-out.
  • Tarieven: een oriëntatie gesprek is kosteloos. Bij overeenstemming worden vorm en tarief afgesproken.
  • Garantie: ik garandeer blijvend resultaat.
  • Nazorg: inhoud en procedure worden in overleg gepland, mentoring is een voor de hand liggende optie.
  • Vertrouwelijkheid: ik ben gebonden aan geheimhouding.