40Hz

Gelijk hebben is niet altijd hetzelfde is als gelijk krijgen.
40Hz is de βasis frequentie: voelbaar, ternauwernood hoorbaar

Het 40Hz platform helpt je jouw mind-set èn talent te focussen op het doel dat je wilt bereiken.
  • Breng jouw frequentie in fase met je omgeving.  
  • (her)Ontwikkel je vaardigheid om intuïtief te luisteren en te schakelen. 
  • Straal rust en vanzelfsprekend zelfvertrouwen uit.
  • Vooral bèta-georiënteerde managers help ik al jaren om hun leiderschapsstijl te updaten. 
  • Gelijk hebben blijkt in de praktijk niet altijd hetzelfde als gelijk krijgen te zijn.
  • Dit is trouwens fysica en géén filosofie.
40Hz is de βasis frequentie waarin onze hersenen werken als wij (on)bewust kijken, denken en doen. 


Leer doelgericht te werken met deze kennis om jouw balans, effectiviteit, onafhankelijkheid en succes te vergroten.
Bij professionele geluidsopnames is 40Hz de lage, dikwijls wel voelbare maar nauwelijks hoorbare βasis frequentie, 
het fundament onder het eindresultaat. In beide situaties is de 40Hz frequentie de sleutel om je dromen te realiseren.

 Albert Einstein:
 "Everything is energy and thats all there is to it. 
 Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get  that reality. 
 It can be no other way.
 This is not philosophy...This is physics." 

Neem het initiatief voor een privé afspraak.
Je kan 24/7 contact opnemen.